/media/3290/header3.jpg

Projekter støttet
i 2014

Uddelt i 2014:

Smukfonden uddelte på Smukfest 2014 tre støtte-portioner á kr. 50.000 kr. til tre projekter

Kirkens Korshærs Varmestue, Århus - der også modtager festivalens overskydende medhjælpermad. Fra Kirkens Korshærs varmestue, Århus, er Morten Aagaard bestyrelsesmedlem i Smukfonden.

Røde Kors, Skanderborg, som støtte til deres ungdomsarbejde, der bl.a. handler om at lave aktiviteter for uledsagede flygtninge. Lone Holmgård Kristensen er Røde Kors Skanderborgs repræsentant i Smukfondens bestyrelse.

Kofods Kælder – oprettet af Kofods Skole som tilbud til unge hjemløse (den gruppe af hjemløse der vokser mest pt.). Fra Kofoeds Kælder er Pernille Jacobsen bestyrelsesmedlem i Smukfonden. 

Se kontaktoplysninger