/media/5359/img_8153-1.jpg

Søg støtte

Ansøgning til Smukfonden

Læs dette før du søger

1. Der er ansøgningsfrist d. 1. december og d. 15. maj – med uddeling i henholdsvis januar og august.

2. Vurdér om projektet falder under fondens formål. Smukfonden tildeler fortrinsvist støtte til projekter rettet mod udsatte og ensomme.

3. Den vedhæftede ansøgning må max fylde to A4-sider og skal indeholde et budget i hovedpunkter.

4. Projektet skal finde sted i Danmark.

5. Ansøgningen skal indstilles af et medlem af Skanderborg Festivalklub - dvs. en af de cirka 15.000 frivillige medhjælpere på festivalen. Hvis ikke du kender en frivillig, kan du prøve at søge efter en i dit netværk, fx ved at slå det op på dine sociale medier. Det må gerne være en anden, der ansøger, men du skal stadig bruge navn, medlemsnummer, telefonnummer og adresse på et medlem af foreningen. Det er vigtigt, at det indstillende medlem kan stå inde for og anbefale projektet.

'

6. Hvis ansøgningen godkendes, skal du efter projektets afslutning sende billeder og en kort tekst omkring projektet, som vi kan bruge til Smukfondens hjemmeside. Teksten skal fortælle, hvordan projektet har været med til at afhjælpe ensomhed og udsathed blandt unge mennesker.

7. Smukfonden tildeler ikke støtte til enkeltpersoner.

8. Du modtager kun svar på din ansøgning, hvis dit projekt bliver tildelt støtte.

9. Typisk bevilger Smukfonden beløb på maks. 50.000 kr. - men man er velkommen til at søge både mere eller mindre.

10. Smukfonden behandler personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken - læs den på smukfonden.dk/cookie.

Projektets navn og beløb I søger om

Indtast titlen på projektet og det fulde ansøgte beløb i hele kroner.

Tidligere støtteInformation om organisationen

Hvis du ansøger på vegne af en organisation, skal vi bruge nogle informationer om denne.

Indtast organisationens navn
Indtast organisationens webadresse
Indtast organisationens telefonnummer
Indtast organisationens mailadresse
Indtast organisationens adresse
Indtast organisationens postnummer
Indtast organisationens by
Indtast organisationens registreringsnummer
Indtast organisationens kontonummer

Information om kontaktperson

Indtast informationer omkring kontaktpersonen for projektet.

Indtast kontaktpersonens mailadresse
Indtast kontaktpersonens telefonnummer

Information om indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub

Indtast informationer omkring det indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub.

Indtast medlemmets mailadresse
Indtast medlemmets telefonnummer
Indtast medlemmets medlemsnummer

Vedhæft projektbeskrivelse på maks. 2 sider inklusiv budget i hovedpunkter

Projektbeskrivelsen skal vedhæftes som et Word-dokument og må maks. fylde to A4-sider inklusiv et budget i hovedpunkter.

Nyhedsbrev

Ved at ansøge tilmelder jeg mig Smukfondens nyhedsbrev, som kommer cirka 2 gange om året. Jeg kan altid afmelde mig nyhedsbrevet igen.

Se kontaktoplysninger