/media/5359/img_8153-1.jpg

Søg støtte

Smukfonden er åben for ansøgninger én gang om året, ligesom fonden også uddeler midler én gang om året.

1. september åbnede vi for ansøgninger, og ansøgningsvinduet er åbent frem til 1. november, hvor vi igen lukker ned og vurderer alle ansøgninger frem til uddelingen i januar 2022.

Læs mere om, hvad Smukfonden støtter, så du er helt klar til at skubbe din ansøgning afsted. Du ansøger via formularen nedenfor: 

Ansøgning til Smukfonden

Læs dette før du søger:

1. Der er ansøgningsfrist d. 1. november med uddeling i januar.

2. Vurdér om projektet falder under fondens formål. Smukfonden tildeler fortrinsvist støtte til projekter rettet mod udsatte og ensomme.

3. Smukfonden tildeler ikke støtte til enkeltpersoner.

4. Projektet skal finde sted i Danmark.

5. Typisk bevilger Smukfonden beløb på maks. 50.000 kr. - men man er velkommen til at søge både mere eller mindre.

6. Den vedhæftede ansøgning må max fylde to A4-sider og skal indeholde et budget i hovedpunkter.

7. Hvis ansøgningen godkendes, skal I inden for 1 år give en tilbagemelding på jeres projekt til jeres tildelte kontaktperson ved Smukfonden – uagtet status. Nogle gange tager det længere tid at realisere et projekt, det er vi klar over. Vi vil bare gerne høre fra jer i løbet af det første års tid uanset.

8. Efter projektets afslutning skal I så sende billeder og en kort tekst omkring projektet, som vi kan bruge til Smukfondens hjemmeside. Teksten skal fortælle, hvordan projektet har været med til at afhjælpe ensomhed og udsathed blandt unge mennesker.

Projektets navn og beløb I søger om

Indtast titlen på projektet og det fulde ansøgte beløb i hele kroner.

Tidligere støtteInformation om organisationen

Hvis du ansøger på vegne af en organisation, skal vi bruge nogle informationer om denne.

Indtast organisationens navn
Indtast organisationens webadresse
Indtast organisationens telefonnummer
Indtast organisationens mailadresse
Indtast organisationens adresse
Indtast organisationens postnummer
Indtast organisationens by
Indtast organisationens registreringsnummer
Indtast organisationens kontonummer

Information om kontaktperson

Indtast informationer omkring kontaktpersonen for projektet.

Indtast kontaktpersonens mailadresse
Indtast kontaktpersonens telefonnummer

Information om indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub

Indtast informationer omkring det indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub.

Indtast medlemmets mailadresse
Indtast medlemmets telefonnummer
Indtast medlemmets medlemsnummer

Vedhæft projektbeskrivelse på maks. 2 sider inklusiv budget i hovedpunkter

Projektbeskrivelsen skal vedhæftes som et Word-dokument og må maks. fylde to A4-sider inklusiv et budget i hovedpunkter.

Nyhedsbrev

Ved at ansøge tilmelder jeg mig Smukfondens nyhedsbrev, som kommer cirka 2 gange om året. Jeg kan altid afmelde mig nyhedsbrevet igen.

Smukfonden behandler personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken - læs den på smukfonden.dk/cookie.

Se kontaktoplysninger