/media/5161/header.jpg

Formål

Smukfondens formål

1. At støtte projekter i Danmark, der afhjælper ensomhed og udsathed, fortrinsvist blandt unge. 

2. At støtte projekter, hvor social bæredygtighed, inddragelse, frivillighed og fællesskab er en del af projektets struktur, både i planlægning, afvikling og videreføring.  

3. At støtte projekter, som har udviklingsmuligheder, både når det gælder inddragelse af eksisterende fællesskaber, uddannelsesinstitutioner, foreninger samt samarbejde med øvrige bidragsydere, så projektet kan leve videre, også når fondsmidlerne er brugt op.

4. At give Smukfests medhjælpere mulighed for at være med til at dele ud af den overskudsenergi, der produceres af festivalens knapt 14.000 frivillige. Derfor skal alle ansøgninger indstilles af et aktivt festivalmedlem. 

Se kontaktoplysninger