/media/5161/header.jpg

Studerende hjælper i de udsatte boligområder

VIADEM er et projekt, hvor frivillige studerende fra VIA er de bærende kræfter i afviklingen af alt fra lektiecaféer til madklubber. Projektet er støttet af Smukfonden i 2016 og 2019.

25. januar 2019

Ved et stort bord sidder en gruppe unge begravet i skoleopgaver. Fra den anden side af gangen kommer der pludselig et højt jubelråb, da der bliver lukket et mål ind, og FIFA-kampen dermed er afgjort. Snart vrimler det ind med endnu flere børn, der skal have hjælp til lektierne. Midt i larmen og stadig koncentreret er Emilia Hellerup i gang med at hjælpe Patience Mensah, der går i 7. klasse på Ellekærskolen. Emilia Hellerup har været frivillig et halvt år, siden hun første gang hørte om VIADEM på socialrådgiveruddannelsen: “Jeg skal være socialrådgiver og vil gerne beskæftige mig med børn og unge. Så det her er en god mulighed for at øve mig, blive bedre og finde ud af, hvordan jeg bedst interagerer med børn og unge.” For Patience Mensah og veninden Enas Issam Noura er det en stor hjælp, at kunne få støtte til lektierne: ”Det er guld værd. I stedet for at vi går i stå, kan vi her få hjælp til at komme videre.” 

VIADEM er et partnerskabsprojekt mellem VIA University College og Det Boligsociale Fællessekretariat. Projektet har til formål at styrke udsatte børn og unges sociale og faglige kompetencer samt udvikle deres netværk til andre unge, så de kan opbygge et sundt ungdomsliv. Derudover giver projektet de studerende på VIA’s uddannelser mulighed for at lave frivilligt arbejde i byens boligområder. De studerende skal mestendels deltage i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i områderne, men kan også være med til at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige organisationer og beboere i området. For de studerende er det en mulighed for at dygtiggøre sig yderligere og få noget praksiserfaring, før de skal ud og have deres første job. Men for Emilia Hellerup er det bedste nu noget andet: “Det fedeste er at se de børn, der bliver glade for ens hjælp, og som kommer tilbage for at få hjælp fra mig igen”. 

VIADEM er støttet af Smukfonden første gang i 2016. Bevillingen medvirkede til, at projektet er udvidet fra ét til to boligområder, således at både Bispehaven og Viby Syd i dag får glæde af de frivilliges engagement. I januar 2019 kunne Smukfonden støtte VIADEM for anden gang med henblik på at skabe endnu mere fællesskab og læring i nogle af de udsatte boligområder.

Se kontaktoplysninger