/media/3267/header-dfunk.jpg

Støtte til DFUNK

Dansk Flygtningehjælp Ungdom arbejder for at skabe bedre vilkår for flygtninge i Danmark og udlandet. I august modtog de 50.000 kroner fra Smukfonden

31. marts 2016

DFUNK, der står for Dansk Flygtningehjælp Ungdom, modtog i august 50.000 af Smukfonden. Penge, der skal hjælpe på vejen til at skabe bedre vilkår for flygtninge. Lars Feldvoss, der er udviklingskonsulent i DFUNK, fortæller, ”Midlerne fra Smukfonden vil gå til aktiviteter i DFUNKs lokale ung-til-ung-grupper. Dvs. sociale aktiviteter som udflugter, fællesspisning eller sport, hvor unge flygtninge kan møde andre unge, få netværk og gode oplevelser, og dermed bryde den sociale isolation, som mange desværre oplever. ”

Organisationen arbejder for, at flygtninge i Danmark og udlandet får en rimelig behandling og de bedst mulige betingelser for at etablere en ny tilværelse i et nyt land. De frivillige sørger for at tage initiativet og skabe rammerne, så der sker noget. Men når deltagerne er samlet til selve aktiviteter er målet at alle tager medansvar for aktiviteterne, både de unge flygtninge og de andre unge, der er med. ”Der er mange af de unge flygtninge, der hen ad vejen selv bliver frivillige i grupperne og gør et stort stykke arbejde for at give andre flygtninge bedre betingelser. Generelt præger det vores aktiviteter meget, at DFUNK også er unge flygtninges egen organisation, de er ikke bare er “målgruppen" men i høj grad også dem, der skaber aktiviteterne, fortæller Lars Feldvoss.

DFUNKs vision er et verdenssamfund, hvor alle flygtninge og etniske minoriteter har værdige livsvilkår og lige muligheder, og hvor mangfoldighed er en grundlæggende værdi. Der arbejdes for at forbedre livsvilkårene for flygtninge og etniske minoriteter i Danmark og internationalt, for at styrke mangfoldigheden i det frivillige arbejde gennem inddragelse af flygtninge og for at skabe et inkluderende fællesskab for unge.

Se kontaktoplysninger