/media/3517/smukfonden1600_600.jpg

Smukfonden uddeler 274.000 kroner på Smukfest 2017

I år modtog i alt 10 projekter støtte fra Smukfonden. Tre af dem var mødt op til uddelingen for at fortælle om, hvad pengene skulle bruges til.

17. august 2017
Smukfonden er skabt af Danmarks Smukkeste Festival. Med baggrund i den overskudsenergi og det fællesskab, festivalens godt 13.000 medhjælpere skaber, er det Smukfondens opgave at støtte projekter og initiativer, der kæmper mod ensomhed og udsathed. Smukfonden uddeler støtte to gange om året og på den igangværende festival i Skanderborg, blev der i dag uddelt 274.000 kr.
Tre projekter var til stede for at modtage deres støtte, som de fik overrakt af Smukfondens bestyrelse: Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg, Carsten Nørland, direktør i Royal Unibrew, og Claus Visbye, formand for Skanderborg Festivalklub. De tre projekter, der i dag modtog penge på Smukfest, var:
  • BØRNETELEFONEN Børns Vilkår driver Børnetelefonen og havde søgt om penge til nye tiltag som: chatrådgivning om natten, flere frivillige og teknologisk opdatering. Børnetelefonen modtog 50.000 kr. Pengene var specielt doneret af duoen Djämes Braun, der i år har valgt at give deres honorar for at spille på Smukfest til Smukfonden  nærmere bestemt til Børnetelefonen.
  • JULEHJÆLPSKASSER TIL SOCIALT UDSATTE I AARHUS et andet flot projekt, der får donationen på 50.000 kr. vil lave op mod 300 julekasser, der omkring højtiden kan gives til hjemløse og udsatte i Aarhus.
  • PROJEKT UNG FAR PÅ VEJ et projekt fra Mødrehjælpen, der har søgt midler til opstart af særlig indsats for unge sårbare fædre. Modtager også 50.000 kr.
Projekt "Børnetelefonen". Foto: Allan Henriksen 
Projekt "Ung far på vej". Foto: Allan Henriksen 
Projekt "Julehjælpskasser til socialt udsatte i Aarhus". Foto: Allan Henriksen 
Yderligere modtagere af støtte fra Smukfonden august 2017:
  • Musikinstrumenter til Hørningskolen  12.000 kr. til skole- og fritidstilbud for primært udviklingshæmmede unge fra 0.-10. klasse.
  • Madkassen på Stilling Skole  10.000 kr., der skal gå til deltagerbetaling for børn (0.-3. klasse) af udsatte familier, der ellers ikke kan komme med på skolens meget populære koloni.
  • Velkommen til DK  25.000 kr. til Red Barnet Skanderborgs projekt ”Velkommen til DK”, der hjælper flygtningebørn og -unge med, tidligt i deres ophold i Danmark, at opbygge relationer og indgå i inkluderende fællesskaber med andre børn og unge.
  • Landsforeningen Snak om det  50.000 kr. Hvad børn ikke ved… har de ondt af. ”Snak om det… i familien” skal bryde fortielser og skabe åbenhed over for børn og unge med familien ramt af eks. psykisk sygdom.
  • Red Barnet Silkeborg  6.500 kr. til deres Familieklub, som støtte til en udflugt for udsatte familier med børn mellem 5 og 12 år.
  • SMART Recovery  10.500 kr. til Selvhjælp Aarhus til uddannelse af nye gruppeledere.
  • Trivselsgrupper Skanderborg  10.000 kr. til støtte for opstart af ungegrupper på folkeskoler.
Næste uddeling af Støtte fra Smukfonden finder sted i forbindelse med festivalklubbens generalforsamling i januar 2018.
Se kontaktoplysninger