/media/7748/mindsteps_horsens.png

Musikterapi samler særligt sårbare børn i Mindsteps

Musik er med til at samle os på mange forskellige tidspunkter i vores liv, ligesom den gør hvert år på Smukfest. Musik kan virke både beroligende og berigende, og det er netop hvad den gør for børnene i Mindsteps i Horsens. Smukfonden donerede i januar 2020 30.000 kr. til et musikterapiforløb, som både børn og forældre får glæde af nu.

9. november 2020

Mindsteps i Horsens er et center, der tilbyder forskellige træningsformer til hjerneskadede børn og nu også et forløb med musikterapi. Centeret åbnede i januar 2019 og drives 100% af de frivillige, som også er forældre til børn med hjerneskade.

Lige netop musikterapien har skabt noget helt særligt i Mindsteps – nemlig fællesskabet. At være samlet om musikken spreder stor glæde blandt både børn og deres forældre. “Vi kommer hver især som familie og laver vores daglige træningsprogrammer, hvor vi alle sammen træner nogle forskellige ting med vores børn. Smukfondens bidrag til at bruge musikterapien har givet os mulighed for en aktivitet, der kan samle vores børn,” fortæller Charlotte Kjeldsen fra Mindsteps. Hun har selv en dreng med epilepsi, der har stor glæde af centeret.

Under musikterapien synger børnene kendte sange sammen, spiller på instrumenter og laver forskellige bevægelsesaktiviteter. Formålet med forløbet er at stimulere og motivere børnene både motorisk og mentalt og at øge livskvaliteten for hvert enkelt barn. Musikterapiforløbet er med blot få gange allerede blevet meget populært blandt de familier, der er tilkoblet Mindsteps. Ifølge Charlotte Kjeldsen kommer familier helt fra Sønderborg, Lemvig og Varde for at være med.

Coronasituationen går dog ekstra meget ud over særligt sårbare mennesker - og derfor har Mindsteps i Horsens været nødsaget til at sætte musikterapien på pause for en stund. “Maria, vores musikterapeut, står klar igen, når vi siger go. Og mange af vores familier er også mere en rigeligt klar. Lige præcis med sådan et projekt her, hvor det giver så meget værdi - der er det bare ekstra ærgerligt, at vi bliver nødt til at holde pause.”

Når musikterapien igen får lov til at køre i Mindsteps efter et pitstop, glæder Charlotte Kjeldsen sig til at se børnene samles om musikken. ”Det betyder rigtig meget at kunne skabe det her fællesskab med vores børn. Mange børn med handicap rummes jo ikke altid ude i den store verden. At se dem sammen i de her 45-50 minutter, hvor de bare sidder med smil på læben og store grin, det er helt fantastisk.” Og her kan alle være med - selv de forældre, der ikke troede at deres børn kunne deltage, har fået gode oplevelser med derfra. Ifølge Charlotte Kjeldsen kan musikken bare ramme et helt specielt sted hos os alle - men i særlig grad hos børn med handicap.

Se kontaktoplysninger