/media/7223/smukfonden-8928.jpg

Første uddeling af fondens midler i 2020

Mandag d. 20. januar afholdte Skanderborg Festivalklub den årlige generalforsamling og traditionen tro blev de første af Smukfondens midler uddelt til velgørende formål.

21. januar 2020

Smukfonden uddeler støtte til gode og varme projekter to gange om året, og siden starten af 2014 er der uddelt mere end 6 mio. kroner. Ved årets generalforsamling for Skanderborg Festivalklub fik 12 forskellige og lige fantastiske projekter og initiativer i alt 384.000 kr. i støtte fra Smukfonden. 

Et af projekterne, "Mennesker møder mennesker i fællesskabet", var indstillet af Peder Lund fra holdet "Opstilling Alperosen" og til at fortælle om projektet var en af initiativtagerne Tina Sønderskov mødt op. Hun fortalte varmt om det store fællesskab i den lille by Hylke, og hvordan de 50.000 kr. skulle gå til en skatebane, der skal være med til at samle de unge i byen. Tina var akkompagneret af tre unge drenge fra Hylke, der i dagens projektets anledning kom kørende ind på scenen i fuld fart på deres løbehjul.

De 11 andre modtagere af støtte er følgende: 

Kreativt værksted i Esbjerg, Kr. 25.000 til deres arbejde med at skabe mening i hverdagen for mange udsatte brugere ved hjælp af kreative processer. Indstillet af Malene Aae Kjær, bar spritslæbere

Venner viser vej og Sproglegestue i Haderslev, modtager kr. 10.000 til deres arbejde med at skabe netværk mellem danske og nydanske familier, dette projekt målrettet kvinder der ikke kan gå på sprogskole pga, barsel. Indstillet af Lisa Nielsen, Ønskeøen

Børn og sorg i Aars modtager 12.000 kr. – pengene går til gratis deltagelses i sorggruppe i Vesthimmerlands- og jammerbugt kommuner og støtter til udarbejdelse af mindebøger for hver enkelt af disse børn og unge. Indstillet af Karen Haaning, Campingvogne Vrold

Musikterapi for børn med hjerneskade i Horsens, kr. 30.000,- til et forsøg med at tilbyde musikterapi til hjerneskadede børn, der vil opleve forskellige former for musik-baseret interaktion, med fokus på at stimulere motorikfærdigheder, og andre kreative aktiviteter. Indstillet af Jonas Halberg, Finurlighedskoordinationen 

Projekt Dropzonen i København, Kr. 25.000 til støtte for deres arbejde med at nå målgruppen af socialt udsatte unge mellem 15 og 30 år, der er i risikozonen med hensyn til at indgå i prostitutionslignende relationer. Indstillet af Tia-Maria Frank, Happy Hippie Bar

Vinterlege for udviklingshæmmede i Odder, Kr. 50.000 – disse vinterlege for udviklingshæmmede afholdes i år for 30. gang og Smukfondens penge går til at skabe en ekstraordinær oplevelse for deltagerne, med  bl.a. gallamiddag og Indspilling af cd. Indstillet af Uffe Thorup fra Skraldeholdet

De frivilliges forening i Rebild, får Kr. 40.000 til deres sommerlejr på Rebild Efterskole, for ca. 60 socialt udsatte børn i alderen 5-14 år. Projektet er indstillet af Bø Sølund Nielsen fra Opstilling

Weekendcafeen i Aarhus, Kr. 27.000 til støtte for deres tilbud med at arrangere cafe for ensomme og udsatte borgere. Projektet drives  i dag af frivillige, men med store ambitioner om at på sigt at lade brugerne tage ejerskab og involvere sig i driften. Indstillet af Joan Helboe, støttemedlem

Mesing forsamlingshus, Kr. 25.000 til deres arbejde med at mindske mængden af ensomme borgere og at styrke fælles-skabet i lokalsamfundet, ikke mindst blandt unge. Indstillet af Jess Schmidt, Fad 1                              

Sårbare samtaler, Aarhus, Kr. 15.000 kr. til støtte for deres gratis temaweekend med personlige og faglige foredrag samt en paneldebat om sårbarhed i Danmark – Smukfondens støtte går primært til forplejning af de frivillige involveret i projektet. Indstillet af Michael Vahl fra Mediekoordinationen

Sommerskolen i Tasiilaq, Grønland, modtager 25.000 kr. Smukfonden har tidligere støttet projektet, men finder også at det er så vigtigt og at sommerskolen gør en uvurderlig indsats for udsatte børn og unge i denne meget belastede by I Grønland, at Smukfonden prioriterer at støtte igen. Sommerskolen er indstillet af Birgitha Kure Christensen fra Smukling Support.

Morgenmadscaféen for Hjemløse, København, modtager 50.000 kr. til aktivering af deres tilbud til hjemløse. Det involverer både gratis måltider såvel som sociale og kulturelle aktiviteter som musikfællesskaber, banko og spilleklubber. Projektet er indstillet af Jakob Thorup fra Produktionskoordinationen.

Se kontaktoplysninger