/media/7223/smukfonden-8928.jpg

Uddelt i 2020

Januar 2020 

Mennesker møder mennesker i fællesskabet, Hylke, modtager 50.000 kr. til at styrke fællesskabet og den lille landsbys ungdomsliv. Pengene skal bl.a. gå til en skatebane, der skal være med til at samle de unge i byen. Projektet er indstillet til støtte af Peder Lund, Opstilling Alperosen.

Kreativt værksted i Esbjerg, modtager 25.000 kr. til deres arbejde med at skabe mening i hverdagen for mange udsatte brugere ved hjælp af kreative processer. Projektet er indstillet af Malene Aae Kjær, Bar Spritslæbere.

Venner viser vej og Sproglegestue i Haderslev, modtager 10.000 kr. til deres arbejde med at skabe netværk mellem danske og nydanske familier, dette projekt målrettet kvinder der ikke kan gå på sprogskole pga, barsel. Projektet er indstillet af Lisa Nielsen, Ønskeøen.

Børn og sorg i Aars modtager 12.000 kr. – pengene går til gratis deltagelses i sorggruppe i Vesthimmerlands- og jammerbugt kommuner og støtter til udarbejdelse af mindebøger for hver enkelt af disse børn og unge. Projektet er indstillet af Karen Haaning, Campingvogne Vrold.

Musikterapi for børn med hjerneskade i Horsens, modtager 30.000 kr. til et forsøg med at tilbyde musikterapi til hjerneskadede børn, der vil opleve forskellige former for musik-baseret interaktion, med fokus på at stimulere motorikfærdigheder, og andre kreative aktiviteter. Projektet er indstillet af Jonas Halberg, Finurlighedskoordinationen.

Projekt Dropzonen i København, modtager 25.000 kr. til støtte for deres arbejde med at nå målgruppen af socialt udsatte unge mellem 15 og 30 år, der er i risikozonen med hensyn til at indgå i prostitutionslignende relationer. Projektet er indstillet af Tia-Maria Frank, Happy Hippie Bar.

Vinterlege for udviklingshæmmede i Odder, modtager 50.000 kr. - disse vinterlege for udviklingshæmmede afholdes i år for 30. gang og Smukfondens penge går til at skabe en ekstraordinær oplevelse for deltagerne, med  bl.a. gallamiddag og Indspilling af cd. Projektet er indstillet af Uffe Thorup, Skraldeholdet.

De frivilliges forening i Rebild, modtager 40.000 kr. til deres sommerlejr på Rebild Efterskole for ca. 60 socialt udsatte børn i alderen 5-14 år. Projektet er indstillet af Bø Sølund Nielsen, Opstilling.

Weekendcafeen i Aarhus, modtager 27.000 kr. til støtte for deres tilbud med at arrangere cafe for ensomme og udsatte borgere. Projektet drives i dag af frivillige, men med store ambitioner om at på sigt at lade brugerne tage ejerskab og involvere sig i driften. Projektet er indstillet af Joan Helboe, Støttemedlem.

Mesing forsamlingshus, modtager 25.000 kr. til deres arbejde med at mindske mængden af ensomme borgere og at styrke fælles-skabet i lokalsamfundet, ikke mindst blandt unge. Projektet er indstillet af Jess Schmidt, Fad 1.                          

Sårbare samtaler, Aarhus, modtager 15.000 kr. til støtte for deres gratis temaweekend med personlige og faglige foredrag samt en paneldebat om sårbarhed i Danmark – Smukfondens støtte går primært til forplejning af de frivillige involveret i projektet. Projektet er indstillet af Michael Vahl, Mediekoordinationen.

Sommerskolen i Tasiilaq, Grønland, modtager 25.000 kr. Smukfonden har tidligere støttet projektet, men finder også at det er så vigtigt og at sommerskolen gør en uvurderlig indsats for udsatte børn og unge i denne meget belastede by I Grønland, at Smukfonden prioriterer at støtte igen. Projektet er indstillet af Birgitha Kure Christensen, Smukling Support.

Morgenmadscaféen for Hjemløse, København, modtager 50.000 kr. til aktivering af deres tilbud til hjemløse. Det involverer både gratis måltider såvel som sociale og kulturelle aktiviteter som musikfællesskaber, banko og spilleklubber. Projektet er indstillet af Jakob Thorup, Produktionskoordinationen.

September 2020 

Skanderborg Kompetencecenter, modtager 20.000 kr. til deres projekt "Spiren", som bl.a. består af keramik- og planteværksteder, der skal hjælpe udsatte kvinder videre ud på det danske arbejdsmarked. Pengene går til vaskemaskine, tørretumbler og en drejebænk til deres keramikværksted. Projektet er indstillet af Dorthe Langdahl.

Gellerup Filmværksted ved Aarhus Filmværksted, modtager 30.000 kr. til projektet "Mit Hood" for unge i Gellerup. De unge bliver undervist i dokumentargenren og kan bruge det som et kreativt talerør i deres hverdag. Pengene skal gå til kameraudstyr og tablets. Projektet er indstillet af Karina Kalsmose.

Projekt "ENsom Mig" i Aarhus, modtager 40.000 kr til deres dokumentarprojekt, der sætter fokus på at bryde tabuet omkring ensomhed. To unge studerende fra Aarhus, Laura Jægergaard og Peter Søndergaard, er igang med at producere dokumentarfilmen og ønsker at hjælpe unge med at italesætte ensomheden. Projektet er indstillet af Klaus Rasmussen.

Ny Identitet, modtager 50.000 kr. til forebyggelse og hjælp til unge og udsatte kvinder, der flygter fra æresrelaterede konflikter og vold. Kvinderne får hjælp og rådgivning til, hvordan de kommer videre til et mere trygt liv. Projektet er indstillet af Benjamin Kithler.            

Selvhjælp Skanderborg, modtager 8.000 kr. til deres selvhjælpsgrupper for børn og unge. Grupperne danner nogle trygge rammer for udsatte unge, der kan styrke hinanden gennem fællesskab. Projektet er indstillet af Ole Ravnholt Sørensen.

Gallo Kriserådgivning, modtager 10.000 kr. til aktiviteter, der hjælper socialt og psykisk udsatte. Aktiviteterne danner et fællesskab og skal være med til at skabe mening i livet for udsatte mennesker. Projektet er indstillet af Cille Bjørnskov.

Dansk skoleskak, modtager 30.000 kr til Skolernes Skakdag i Østjylland 2021. Skak i skolen styrker børn og unge både fagligt, socialt og mentalt, samtidig med at man danner relationer på tværs af køn og kultur. Projektet er indstillet af Mads Jacobsen.

Se kontaktoplysninger