/media/3286/header7.jpg

Uddelt i 2015

Det blev til en dejlig lang liste af modtagere til særligt Smukfondens uddeling i januar.

August 2015:

Modtagere af kr. 50.000:

Come Together fra Skanderborg er en frivillig mentor ordning for unge i Skanderborg kommune. Mentor ordningen henvender sig til unge, mellem 18 og 30 år, der mangler en ressource stærk voksen i deres netværk.

Allehånde Køkken fra København arbejdet for inklusion og uddannelse af døve kokke. Allehånde er et instrument til at sikre mennesker med døvhed en relevant uddannelse og arbejde i et miljø, hvor tegnsprog er kernen i den daglige kommunikation. Her kan den enkelte udvikle sine evner og være med til at skabe en arbejdsplads med en potentiale til vækst.

Klubben Rosenhøjs rapstudie arbejder med musikalske aktiviteter, der styrker unge klubmedlemmers identitet, selvværd og mod på livet og sikrer dem et positivt fællesskab.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungdom er en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og Internationalt. I DFUNK arbejdes der for, at flygtninge, der kommer til Danmark, får en rimelig behandling og gode muligheder for at etablere en ny tilværelse.

Cafe Husrum, Århus er stedet, hvor unge mellem 16 og 30 år mødes i samtalegrupper med terapeutisk støtte og til caféaftener med frivillige unge.

Ønske Jul, Århus er en nonprofit, upolitisk og frivillig forening, der igennem en masse frivillige sørge for, at juleaften vil indeholde både velsmagende julemad, et smukt pyntet juletræ, donerede gaver til børnene, hygge, nærvær og selvfølgelig kærlighed.

Januar 2015:

Modtagere af kr. 50.000:

TUBA – der står for ”Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.” (Støtte til at drive samtalegruppe i et år, der kan sikre hurtigere hjælp til unge, der venter på hjælp).

Foreningen Fundamentet (til brug for deres åbne behandlingsrum i Århus).

Familienet (støtte til ophold for familier der får afslag på offentlig støtte til at være med på foreningens ferielejre).

LMS - Landsforeningen mod Selvskade (støtte til projektet "Min mandag" i Aarhus, som havde 240 deltagere i 2014).

Red Barnet – Skanderborg (hjælp til en familieoplevelsesklub og specifikt til en sommerlejr i 2015 for op til 20 børn i alderen mellem 8 og 12 år).

Aarhuskolonien – AHL fonden (der driver en feriekoloni ved Ahl Strand, hvor de tilbyder aarhusianske børn fra 3. – 6. klasse, bl.a. fra socialt svage familier, et gratis sommerferieophold).

Ventilen DK (som støtte til deres arbejde med at drive 16 lokale tilbud rundt omkring i Danmark, der henvender sig til ensomme unge i alderen 15-30 år).

Foreningen Den Boligsociale Fond (der laver online arbejde for at forebygge psykisk sårbarhed hos unge mellem 18 og 35 år – hos Smukfonden har de søgt penge til at uddanne og supervise deres frivillige og lave fælles sociale aktiviteter).

Cafe Retro i Odder (et ni år gammelt værested for unge mellem 13 og 25 år – der har søgt penge til at lave en samtalegruppe for unge, der føler sig ensomme og isolerede).

Modtagere af kr. 25.000:

Modtagere af kr. 10.000:

Modtagere af kr. 5.000:

Se kontaktoplysninger