/media/3286/header7.jpg

Hvad støtter vi

Før du skriver en ansøgning, bør du læse følgende:

Vejledende principper for de projekter vi støtter: 

- Vi arbejder for at afhjælpe udsathed og ensomhed 
- Vi støtter kun initiativer i Danmark
- Ansøgningen skal ske gennem vores ansøgningsformular her.
- Den vedhæftede ansøgning må maks. fylde to A4-sider. Den ene side skal rumme jeres budget i hovedpunkter.
- Du modtager kun svar på din ansøgning, hvis dit projekt bliver tildelt støtte
- Projektbeskrivelsen skal indeholde alle vigtige oplysninger om projektet
- Vi tildeler kun støtte til igangværende og konkrete projekter/initiativer, der har opnået resultater.
- Vi tildeler ikke støtte til enkeltpersoner.
- Vi tildeler fortrinsvist støtte til  projekter rettet mod unge
- Ansøgningen skal indstilles af en af de 13.000 frivillige medhjælpere i Skanderborg Festivalklub. Du skal altså bare have fat i en, der har arbejdet frivilligt på Smukfest. Det behøver ikke være dem, der ansøger, men du skal stadig bruge navn, medlemsnummer, telefonnummer og mailadresse på et medlem af foreningen. 

Afrapportering fra støttemodtagere: 

Vi indsamler løbende afrapporteringer og feedback fra vores støttemodtagere. Hvis du modtager støtte, skal du derfor være klar på at lave et lille skriv til os, om hvordan projektet er forløbet, som vi kan bruge på vores hjemmeside.

Se kontaktoplysninger