/media/3286/header7.jpg

Hvad støtter vi

Læs dette før du søger

Vejledende principper for de projekter vi støtter: 

1. Kun projekter der lever op til fondens formål kommer i betragtning. Vurdér om projektet falder under fondens formål. Smukfonden tildeler fortrinsvist støtte til projekter rettet mod unge.

2. Der er løbende ansøgningsmulighed med frist d. 1. december og d. 15. maj for mindler med uddeling i henholdsvis januar og august.

3. Den vedhæftede ansøgning må max fylde to A4-sider og skal indeholde et budget i hovedpunkter.

4. Projektet skal finde sted i Danmark.

5. Ansøgningen skal indstilles af et medlem af Skanderborg Festivalklub. Det må gerne være en anden, der ansøger, men du skal stadig bruge navn, medlemsnummer, telefonnummer og adresse på et medlem af foreningen. Det er vigtigt, at det indstillende medlem kan stå inde for og anbefale projektet.

6. Smukfonden tildeler ikke støtte til enkeltpersoner.

7. Vi støtter ikke med midler til lønudgifter eller ansøgninger til projekter der udelukkende søger midler til gaver, entrébilletter, sommerhusleje o.l. 

8. Typisk bevilger Smukfonden beløb på maks. 50.000 kr. - men man er velkommen til at søge både mere eller mindre.

9. Vi tildeler fortrinsvist støtte til igangværende og konkrete projekter/initiativer, der har opnået resultater.

10. Ansøgninger modtages kun via ansøgningsformular her.

11. Smukfonden behandler personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken. 

Afrapportering fra støttemodtagere: 

Vi indsamler løbende afrapporteringer og feedback fra vores støttemodtagere. Hvis du modtager støtte, skal du derfor være klar på at lave et lille skriv til os, om hvordan projektet er forløbet, som vi kan bruge på vores hjemmeside.

Se kontaktoplysninger