/media/3286/header7.jpg

Læs dette, før du søger

Vejledende principper for de projekter Smukfonden støtter: 

1. Kun projekter der lever op til fondens formål kommer i betragtning. Vurdér om projektet falder under fondens formål. Smukfonden tildeler fortrinsvist støtte til projekter rettet mod socialt udsatte og ensomme unge.

2. Der er ansøgningsfrist og uddeling én gang om året. 

3. Den vedhæftede ansøgning må max fylde to A4-sider og skal indeholde et budget i hovedpunkter.

4. Projektet skal finde sted i Danmark.

5. Derudover: Ansøgningen skal indstilles af et medlem af Skanderborg Festivalklub - dvs. en af de cirka 15.000 frivillige medhjælpere på Smukfest. Hvis ikke du kender en, kan du prøve at søge efter en ved at slå det op i dit netværk på dine sociale medier e.l.
Det må gerne være en anden, der ansøger, men du skal stadig bruge navn, medlemsnummer, telefonnummer og adresse på et medlem af foreningen. Det er vigtigt, at det indstillende medlem kan stå inde for og anbefale projektet.

Undtagelse ifbm. særpuljen 2023: Fordi det er en særuddeling, er det ikke nødvendigt at søge gennem et medlem af foreningen. 

6. Smukfonden tildeler ikke støtte til enkeltpersoner.

7. Vi støtter ikke med midler til lønudgifter eller ansøgninger til projekter der udelukkende søger midler til gaver, entrébilletter, sommerhusleje o.l. 

8. Typisk bevilger Smukfonden beløb på maks. 50.000 kr. - men man er velkommen til at søge både mere eller mindre.

Undtagelse ifbm. særpuljen 2023: Alt efter projektets størrelse, kan du i forbindelse med særpuljen ansøge om både dele af og hele beløbet på 500.000 kroner. Vær forberedt på, at den efterfølgende afrapporteringsgrad stiger i takt med beløbet, der ansøges om. Dette er ikke noget, du skal tage højde for før din ansøgning - vi tager kontakt til dig, hvis behovet opstår. 

9. Vi tildeler fortrinsvist støtte til igangværende og konkrete projekter/initiativer, der har opnået resultater.

10. Ansøgninger modtages kun via ansøgningsformular her.

11. Smukfonden behandler personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken. 

Afrapportering fra støttemodtagere: 

Støttemodtagere skal inden for 1 år give en tilbagemelding på jeres projekt til jeres tildelte kontaktperson ved Smukfonden – uagtet status. Nogle gange tager det længere tid at realisere et projekt, det er vi klar over. Vi vil gerne høre fra jer i løbet af det første år uanset.

Efter projektets afslutning skal I sende billeder og kort tekst omkring projektet, som vi kan bruge til Smukfests hjemmeside. Teksten skal fortælle, hvordan projektet har været med til at afhjælpe ensomhed og udsathed blandt unge mennesker.

Særpuljen 2023: Alt efter projektets størrelse, kan du i forbindelse med særpuljen ansøge om både dele af og hele beløbet på 500.000 kroner. Vær forberedt på, at den efterfølgende afrapporteringsgrad stiger i takt med beløbet, der ansøges om. Dette er ikke noget, du skal tage højde for før din ansøgning - vi tager kontakt til dig, hvis behovet opstår.

Se kontaktoplysninger