/media/3269/header_hjerte.jpg

Søg støtte

Læs dette før du søger

1. Der er ansøgningsfrist d. 1. december og d. 15. maj – med uddeling i henholdsvis januar og august.

2. Vurdér om projektet falder under fondens formål. Smukfonden tildeler fortrinsvist støtte til projekter rettet mod unge.

3. Den vedhæftede ansøgning må max fylde én A4-side.

4. Projektet skal finde sted i Danmark.

5. Ansøgningen skal indstilles af et medlem af Skanderborg Festivalklub. Det må gerne være en anden, der ansøger, men du skal stadig bruge navn, medlemsnummer, telefonnummer og adresse på et medlem af foreningen. Det er vigtigt, at det indstillende medlem kan stå inde for og anbefale projektet.

6. Hvis ansøgningen godkendes, skal du efter projektets afslutning sende billeder og en kort tekst omkring projektet, som vi kan bruge til Smukfondens hjemmeside. Teksten skal fortælle, hvordan projektet har været med til at afhjælpe ensomhed og udsathed blandt unge mennesker.

7. Smukfonden tildeler ikke støtte til enkeltpersoner.

8. Du modtager kun svar på din ansøgning, hvis dit projekt bliver tildelt støtte.

Projektets navn og beløb I søger om

Indtast titlen på projektet og det fulde ansøgte beløb i hele kroner.

Tidligere støtteInformation om organisationen

Hvis du ansøger på vegne af en organisation, skal vi bruge nogle informationer om denne.

Information om kontaktperson

Indtast informationer omkring kontaktpersonen for projektet.

Information om indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub

Indtast informationer omkring det indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub.

Vedhæft projektbeskrivelse på maks. 1 side

Projektbeskrivelsen skal vedhæftes som et Word-dokument og må maks. fylde én A4-side.

Nyhedsbrev
Se kontaktoplysninger