/media/3270/klubben-rosenhoej-header.jpg

Hjælp til unge udsatte rappere

Der ligger et rapstudie i Rosenhøj. Artisterne er unge mennesker, der alle har det tilfælles, at de er udsatte, og deres sange handler om drømme og historier

12. november 2015

Et af de støttede projekter fra dette års Smukfond, er Klubben Rosenhøjs Rapstudie, der modtog 50.000 kroner. Klubben er et fritidstilbud til børn og unge fra lokalområdet i alderen 10-21 år med det tilfælles, at de er udsatte på tværs af kontekster.

Eldbjørg Pollestad, der er konstitueret afdelingsleder i klubben, var initiativtager i ansøgningen om støtte fra Smukfonden. Han fortæller om de unge, ”størstedelen af de unge har en anden etnisk baggrund, og nogle af dem har traumer fra flugt gennem krigsområder eller vanskeligheder som følge af omsorgssvigt og misbrug. Dette kan give udslag i manglende skolegang, kriminalitet og misbrug. For mange af de unge er klubben det sted der holder dem væk fra gaden og kriminalitet og et alternativ til en ungdomstid i ensomhed og udsathed.
Klubben Rosenhøjs Rapstudie er et tilbud til unge, som ikke nødvendigvis er til det traditionelle fodbold og playstation, men som i højere grad finder musikken interessant. ”Flere af de unge har brugt rapstudiet til at bearbejde egne oplevelser gennem tekstskrivning og optræden med numre, der fortæller deres historie. Vi oplever, at rap-projektet er med til at styrke de unges identitet, selvværd og mod på livet, og er et fællesskab, der kan være med til at afhjælpe ensom- og udsathed, ” fortæller Eldbjørg Pollestad.

De 50.000 kroner, som Klubben har modtaget skal gå til produktion af musikvideo i forbindelse med udgivelsen af deres næste plade-udgivelse, der efter planen er færdig i løbet af vinteren.

 

Se kontaktoplysninger